ทำเนียบผู้บริหาร

เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีคุณภาพ ประทับใจผู้รับบริการ ทีมงานมีความสุข

ผู้บริหาร

นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

ผังหน่วยงาน